مدل سه بعدی چکش

مدل سه بعدی چکش

مدل سه بعدی چکش

مدل سه بعدی چکش طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Assembly

Boss Extrude

Cut Extrude

Plane

Loft

Revolve

Fillet

Chamfer


خرید آنلاین